آزمایش اسلامپ – فیلم

مقدمه : بر طبق تعریف ACI روانی بتن یعنی قابلیت بتن یا ملات تازه مخلوط شده برای جریان یافتن است. کلمه کارایی به سهولت در ریختن، قابلیت تراکم، سهولت در پرداخت بتن و مقاومت در برابر جداشدگی اطلاق می‌شود. متأسفانه تاکنون هیچ آزمایشی که بتواند مستقیماً کارایی را به‌صورت کامل بیان نماید وجود ندارد ولی کوشش شده کارایی را با بعضی از خصوصیات فیزیکی آسان‌تر سنجش نمود ولی متأسفانه هیچ‌کدام از آن‌ها کامل نبوده؛ یکی از این آزمایش‌ها ازمایش اسلامپ است.

این نکته باید ذکر گردد که آزمایش اسلامپ کارایی را نمی‌سنجد بلکه روانی بتن را توصیف می‌کند آیین‌نامه‌ی ASTM C 125-93 کارایی را چنین بیان نموده است: خواص تعیین‌کننده کار لازم برای جابجایی بتن تازه مخلوط شده با حداقل کاهش در یکنواختی آن. آیین‌نامه‌ی ACI 116R-90 کارایی را چنین بیان نموده که آن خاصیت از بتن یا ملات تازه مخلوط شده که تعیین‌کننده سهولت و یکنواختی است و با آن می‌توان بتن را مخلوط نمود، درجا ریخت، متراکم کرد و یا سطح آن را پرداخت نمود.

آیین‌نامه ACI تعریف می‌نماید: روانی را قابلیت تحرک نسبی یا توانایی بتن و یا ملات تازه مخلوط شده برای جریان یافتن می‌نامد. این خاصیت بتن توسط آزمایش اسلامپ به دست می‌آید. با توجه به همه‌ی محدودیت‌های گفته‌شده آزمایش اسلامپ برای کنترل کارگاهی و تغییرات پیمانه به پیمانه و ساعت‌به‌ساعت مصالح مصرفی در بتن بسیار مفید است.

هدف : سنجش درجه شلی بتن ( تعیین روانی بتن )

دو عامل مفید بودن ازمایش اسلامپ :

  1. در صورت یکنواختی جنس و دانه‌بندی سنگ‌دانه‌ها،آزمایش نشان‌دهنده‌ی تغییرات در نسبت آب به سیمان است.
  2. در صورت بی‌تغییر بودن میران آب مخلوط و رطوبت موجود در سنگ‌دانه‌ها ، آزمایش نشان‌دهنده‌ی تغییرات دانه‌بندی شن و ماسه و یا غلط بودن میزان وزنی سیمان و شن و ماسه است. ضریب شلی بتن ( اسلامپ بتن ) که در ساختمان‌های معمولی به کار می‌روند حدود 5 الی 7 سانتی‌متر است و اگر از ویبراتور استفاده گردد ، 5 سانتی‌متر مناسب است.