ازمایش راکول – فیلم

هدف از انجام ازمایش راکول ، مقايسه سختي فلزات است. استنلي راكول (Stanley P.Rockwell) آزمايش راكول را ابداع كرد.راكول به عنوان يك متالوژيست در يك شركت بزرگ ياتاقان سازي كار مي كرد و به دنبال يك روش غير مخرب سريع بود تا ببيند كه آيا عمليات گرمايي روي ياتاقانهاي ساخته شده موفق است يا خير.در آن زمان تنها آزمايش هاي سختي موجود ويكرز و برينل بود .آزمايش ويكرز وقتگير و آزمايش برينل گران بود.
راكول براي رفع نيازهاي خود آزمايش راكول را ابداع كرد.مجموعه عوامل ذكر شده سبب شد تا استفاده از روش پيشرفته راكول در دنيا مرسوم گردد.آزمايش راكول به اپراتور اين امكان را مي داد تا سختي مواد گوناگون با اندازه هاي مختلف را در طي فقط چند ثانيه و با صحت كامل بدست آورد.
روشهاي انجام آزمايش راكول در استانداردهاي زير تعريف شده است:

ASTM E18 Metals
ISO 6508 Metals
ASTM D785 Plastics

انواع ازمایش راکول:

دو روش كلي در ازمایش سختی وجود دارد:
۱-راكول:بار كوچكتر (اوليه)۱۰kg.f است و بار اصلي (ثانويه) ۱۵۰-۱۰۰-۶۰ kg.f است.
۲-راكول سطحي: بار كوچكتر (اوليه)۳kg.f است و بار اصلي (ثانويه) ۱۵-۳۰-۴۵ kg.f است.
در هر دو روش اهرم (عامل نفوذ كننده) ممكن است مخروطه الماسه (زاويه ۱۲۰ درجه) يا ساچمه فولادي باشد كه بسته به خصوصيات مصالح بكار مي روند.

آزمايش راكول بواسطه عدد سختي و معرفي روش انجام آزمايش كه با يك علامت H.R. نشان داده مي شود ارزش پيدا مي كند. براي اين آزمايش ۳۰ مقياس وجود دارد .اكثراً از روشهاي B و C براي تست فولاد و برنج و ديگر فلزات استفاده مي شود.انتخاب اين روشها علاوه بر نوع بار(بارهاي ثانويه) به اندازه مخروطه الماسه و ساچمه فولادي سر اهرم بستگي دارد. اگر روشي براي تعيين سختي وجود نداشت و يا در روش انتخابي ترديد وجود داشت بوسيله عوامل زير روش انتخابي را تعيين و يا تاييد مي كنيم:

۱-نوع مصالح
۲-ضخامت قطعه
۳-محل انجام آزمايش
۴-محدوديت انجام روش انتخابي.

روش انجام ازمایش راکول

۱-اهرم اعمال بار به طرف پايين حركت داده مي شود و بر روي قطعه قرار مي گيرد.
۲- بار اوليه ۱۰ كيلوگرم اعمال مي شود.
۳-بار ثانويه با فشار پدال دستگاه وارد مي شود و عقربه گيج حركت مي كند.
۴-نقطه توقف عقربه عدد سختي را به ما مي دهد.
(براي هر روش آزمايش گيج دستگاه را بايد تنظيم كرد.)

 

فیلم ازمایش راکول