بتن ریزی سقف – فیلم

0

بتن ریزی سقف – فیلم

بتن‌ ریزی سقف‌ های تیرچه‌بلوک پروژه به دو صورت، به کمک پمپ و یا تاور کرین بسته به موقعیت مکانی و زمانی کار ریخته می‌شود. به‌منظور جلوگیری از تغییرات در ضخامت سقف بتن‌ریزی شده که خود باعث وارد آمدن بار مرده اضافی یا کمبود مقاومت بتن به جهت کمبود حجم آن می‌گردد و نیز ایجاد سطح یکنواخت در سطح  کف سازه در حین بتن‌ریزی همواره ارتفاع تمامی نقاط بتن‌ریزی شده کنترل می‌گردد.

 

حفاظت بتن ریخته شده

اجرای تخته ماله دوم روی سطح بتن به‌منظور اجرای سطحی یکنواخت و بدون ترک باید ترتیبی فراهم آورد تا سطح بتن از رفت و آمد مربوط به این کار آسیب ظاهری نبیند. از دیگر مراحل بسیار مهم مراحل آغازین و پایانی عملیات بتن‌ریزی است در مرحله آغاز عملیات بتن‌ریزی می‌بایست شرایطی فراهم آورد تا لوله‌های پمپاژ بتن آماده انتقال بتن گردد. بدین منظور در ابتدا با توجه به شرایط محیط مانند درجه حرارت محیط و… طرح اختلاط خاصی از آب و سیمان توسط پمپ بتن در داخل لوله‌ها جریان می‌یابد، اما باید توجه داشت که این دوغاب سیمان به‌هیچ‌وجه اجازه ورود به سطح بتن‌ریزی را ندارد و باید به نحوی از محیط عملیات خارج گردد.

 

محصور کردن اطراف محل بتن ریزی

ازجمله موارد حفاظت محیطی بتن جلوگیری از وزش باد در محوطه بتن‌ریزی شده است. زیرا که خود عامل تبخیر غیرطبیعی رطوبت بتن بوده و موجب ایجاد ترک می‌شود. با محصور کردن اطراف محل بتن‌ریزی با پوشش مناسب علاوه بر حفاظت محیطی بتن، محیط کار از بقیه محیط جداشده و ایمنی کارکنان و محیط اطراف منطقه عملیات بتن‌ریزی نیز تا حد مطلوبی تأمین می‌گردد.

با توجه به سطح بسیار زیاد بتن‌ریزی در هر سقف – حدود ۹۰۰ مترمربع – نیاز است که در هر مرحله لوله‌های پمپ بتن در حین بتن‌ریزی بازشده و در مسیر جدید مجدداً بسته شود که انتخاب محل انجام این کار به‌نحوی‌که مراحل انجام کار کمتر شده و آسیب کمتری به محیط عملیات بتن‌ریزی برسد و درعین‌حال هماهنگی بین پمپ محل  و محل لوله‌کشی از مسائلی بود که قبل از انجام عملیات بتن‌ ریزی سقف نیاز به برنامه‌ریزی دارد.

 

نظر مبحث نهم در باره بتن ریزی سقف ها

  1. باید محموله های بتن در نقاط مختلف سقف به صورت پراکنده ریخته و سپس پخش و تسطیح شود.
  2. بتن نباید در یک محل و در حجم زیاد تخلیه و سپس به‌طور افقی در طول قالب حرکت داده شود.
  3. درواقع باید بتن‌ریزی در یک‌جهت و به‌طور متوالی انجام شود.

 

 

فیلم
بتن ریزی سقف

 

 


+ نحوه بتن ریزی ستونها و تیرها

+ تاخیر در پروژه های عمرانی – علت ها، موانع و تجارب

 

 

پاسخ دهید