دانلود فهرست بها 95 با فرمت اکسل

فهرست بهای سال 95 هم امسال حتی کمی زودتر از تخویل سال منتشر شد تا دست اندکاران کارهای اجرایی کشور خیالشان از این بابت راحت باشد. شما در ادامه میتوانید تمام فهارست بهای منتشر شده سازمان برنامه و بودجه سال 1395 را با فرمت pdf دانلود کنید. به زودی تلاش می شود دانلود فهرست بها 95 با فرمت اکسل قابل ویرایش هم در زیر همین پست اضافه گردد تا بتوانید استفاده کتید.

دانلود فهرست بهای همه رشته ها با فرمت PDF

 1. دانلود فهرست بها 95 : ابنیه
 2. دانلود فهرست بها 95 : راه و باند
 3. دانلود فهرست بها 95 : راهداری
 4. دانلود فهرست بها 95 : مکانیک
 5. دانلود فهرست بها 95 : برق
 6. دانلود فهرست بها 95 : آبیاری تحت فشار
 7. دانلود فهرست بها 95 : آبیاری زهکشی
 8. دانلود فهرست بها 95 : چاه
 9. دانلود فهرست بها 95 : انتقال آب
 10. دانلود فهرست بها 95 : انتقال آب روستایی
 11. دانلود فهرست بها 95 : فاضلاب
 12. دانلود فهرست بها 95 : قنات
 13. دانلود فهرست بها 95 : سد سازی
 14. دانلود فهرست بها 95 : توزیع آب