زمان گیرش نهایی سیمان – فیلم آزمایش

زمان گیرش نهایی سیمان زمانی است که سوزن گیرش نهایی دستگاه ویکات به اندازه ۰٫۵ میلیمتر در خمیر سیمان فرو رود و کلاهک سوزن بر خمیر سیمان مماس گردد. در زمان بتن ریزی ممکن است دو نوع گیرش دیگر نیز رخ دهد. زمان گیرش اولیه سیمان زمانی است که سوزن با قطر ۱ میلیمتر دستگاه ویکات به اندازه ۲۵ میلیمتر در خمیر سیمان فرو رود.

گیرش آنی :

به دلیل واکنش سریع C3A با آب رخ می دهد. واکنش C3A خالص با آب بسیار شدید است و به سفت شدن فوری خمیر که به گیرش آنی معروف است، منتهی می گردد.

برای جلوگیری از این امر در هنگام تولید سیمان، سنگ گچ به کلینکر سیمان افزوده می‌شود. گیرش آنی برگشت‌ناپذیر است.

گیرش کاذب :

به سفت شدن غیرمعمول و زودرس سیمان ظرف چند دقیقه پس از مخلوط شدن با آب اطلاق می‌گردد. تفاوت این پدیده با گیرش آنی آن است که درگیرش کاذب حرارت قابل‌توجهی آزاد نمی‌گردد. مخلوط کردن سیمان، بدون افزودن آب، موجب می‌گردد که حالت خمیری سیمان دوباره بازگردد و به‌صورت متعارف، بدون افت در مقاومت، گیرش ادامه یابد. بخشی از دلایل گیرش کاذب را می‌توان به از دست دادن آب سنگ گچ، وقتی‌که با کلینکر داغ تواما آسیاب می‌شود مربوط دانست.

سولفات کلسیم نیم هیدراته یا ایندیرید تشکیل می‌گردد و وقتی‌که سیمان با آب مخلوط می‌شود، این ترکیبات هیدراته شدن و مجدداً به‌صورت سنگ گچ درمی‌آیند. درنتیجه گیرش سریع گچ رخ می‌دهد و منجر به سفت شدن خمیر می‌گردد. آزمایش‌های به‌عمل‌آمده در آزمایشگاه‌های کارخانه‌های سیمان عموماً تضمین می‌نمایند که سیمان عاری از گیرش کاذب باشد، ولی اگر در کارگاه گیرش کاذب مشاهده شود می‌توان با دوباره مخلوط کردن بتن، بدون افزایش آب، گیرش کاذب را از بین برد.

هدف از انجام آزمایش :

این روش با استفاده از دستگاه ویکات ابتدا مقدار آب متعارف سیمان تعیین می‌گردد و سپس زمان‌گیرش آن اندازه‌گیری می‌شود.