پاسخنامه آزمون نظام مهندسی مرداد 1400

آزمون نظام مهندسی نظارت، محاسبات و اجرا در روز های 13 تا 15 مرداد ماه برگذار شد. بسیاری از مهندسان بعد از آزمون به دنبال سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی مرداد 1400 می‌گردند که در مورد آن با دوستانشان صحبتی داشته باشند و وضعیت خود را درباره قبولی در آزمون را بسنجند. همينک شما می توانيد تنها با گذشت چند ساعت از آزمون نظام مهندسی مرداد 1400 سوالات و پاسخنامه را به تفکیک رشته دانلود کنید. تيم نگاه عمران تلاش می کند در سريعترين زمان ممکن پاسخنامه دیگر گرایش ها را بعد از انتشار در همین پست به روز رسانی کند.

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی مرداد 1400

پاسخنامه عمران نظام مهندسی مرداد 1400

این قسمت به مرور تکمیل می شود.

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی مرداد 1400 – محاسبات

 1. پاسخنامه محاسبات عمران – گروه آموزشی سبز سازه – دانلود
 2. پاسخنامه محاسبات عمران – گروه آموزشی جهش – دانلود

 

پاسخنامه نظارت عمران نظام مهندسی مرداد 1400

 1. پاسخنامه نظارت عمران – گروه آموزشی سبز سازه – دانلود
 2. پاسخنامه نظارت عمران – گروه آموزشی جهش – دانلود

 

پاسخنامه اجرا عمران نظام مهندسی مرداد 1400

 1. پاسخنامه اجرا عمران – گروه آموزشی جهش – دانلود
 2. پاسخنامه اجرا عمران – گروه آموزشی روبون – دانلود
 3. پاسخنامه اجرا عمران – گروه آموزشی سبز سازه – دانلود

 

پاسخنامه معماری نظام مهندسی مرداد 1400

این قسمت به مرور تکمیل می شود.

سوالات طراحی معماری نظام مهندسی مرداد 1400

 1. به زودی

 

پاسخنامه نظارت معماری نظام مهندسی مرداد 1400

 1. پاسخنامه نظارت معماری – گروه آموزشی روبون – دانلود
 2. پاسخنامه نظارت معماری – گروه آموزشی جهش – دانلود

 

پاسخنامه اجرا معماری نظام مهندسی مرداد 1400

 1. پاسخنامه اجرا معماری – گروه آموزشی خانه معمار – دانلود
 2. پاسخنامه اجرا معماری – گروه آموزشی روبون – دانلود

 

پاسخنامه برق نظام مهندسی مرداد 1400

این قسمت به مرور تکمیل می شود.

پاسخنامه نظارت برق نظام مهندسی مرداد 1400

 1. پاسخنامه نظارت برق – گروه آموزشی سریری – دانلود

پاسخنامه طراحی برق نظام مهندسی مرداد 1400

 1. پاسخنامه طراحی برق – گروه آموزشی سریری – دانلود

 

پاسخنامه مکانیک نظام مهندسی مرداد 1400

این قسمت به مرور تکمیل می شود.

پاسخنامه نظارت مکانیک نظام مهندسی مرداد 1400

 1. پاسخنامه نظارت تاسیسات مکانیکی – گروه آموزشی تاسیسات نظام – دانلود

پاسخنامه طراحی مکانیک نظام مهندسی مرداد 1400

 1. پاسخنامه طراحی تاسیسات مکانیکی – مهندس فائزه کرمی – دانلود

 

سوالات و پاسخنامه نظام مهندسی مرداد 1400 – سایر رشته ها

 1. سوالات شهرسازی نظام مهندسی مرداد 1400 – دانلود
 2. سوالات نقشه برداری نظام مهندسی مرداد 1400 – دانلود
 3. پاسخنامه بهسازی نظام مهندسی مرداد 1400 – دانلود

 

جهت حفظ حقوق مولف اثر، کلیه فایلها با اسامی موسسات و یا مؤلفین آنها ذکر شده است.