چک لیست های کنترلی متره براورد و نظارت

چک لیست های کنترلی متره براورد و نظارت به مهندسین این امکان را میدهد خطاهای روتین زمان انجام کار را تا حدود زیادی کاهش دهند. در ادامه تعدادی از چک لیست های متداول را قرار داده ایم که منبع ان سایت نظام مهندسی تهران و سازمان نوسازی مدارس است که در اختیار شما قرار گرفته :

چک لیستهای متره براورد

چک لیست متره براورد ابنیه ( ساختمان بتنی )

سعی میکنیم چک لیست های دیگر رشته ها را اماده کرده و به این پست بی افزاییم

چک لیستهای کنترلی ساختمان

چک لیست نظارت ساختمان بتنی ( سازمان نوسازی مدارس )

چک لیست نظارت ساختمان فلزی ( سازمان نوسازی مدارس )

چک لیست کنترلی تاسیسات برقی ( نظام مهندسی تهران )

چک لیست کنترلی تاسیسات مکانیکی ( نظام مهندسی تهران )

چک لیست کنترلی محاسبات سازه (نظام مهندسی تهران )

چک لیست های کنترلی معماری ( نظام مهندسی تهران )

دستور العمل اجرایی گود برداری ساختمان

 

ترم افزار متره براورد نگاه عمران

نرم افزار متره براورد تحت اکسل

 

  • نظیم و ارائه انواع صورت وضعیت در نرم افزار متره براورد تحت اکسل
  • ارایه براورد مالی با تفکیک فصول
  • امکان محاسبه حمل و انالیز مصالح
  • تعریف انواع محاسبه تجهیز کارگاه و …. بسیاری امکانات دیگر …. کاتالوگ را مطالعه کنید

 

pdf1

 

………………………..

چک لیست های کنترلی متره براورد و نظارت