چک لیست های کنترلی متره برآورد و نظارت

چک لیست های کنترلی متره برآورد و نظارت به مهندسین این امکان را می‌دهد خطاهای روتین زمان انجام کار را تا حدود زیادی کاهش دهند. در ادامه تعدادی از چک لیست های متداول را قرار داده که منبع آن سایت نظام مهندسی تهران و سازمان نوسازی مدارس است. سعی می‌گردد چک لیست‌های دیگری به این مطلب افزوده شود.

چک لیستهای متره برآورد

  • چک لیست متره برآورد ابنیه (ساختمان بتنی) | دانلود

چک لیستهای کنترلی ساختمان

  • چک لیست‌های نظارت و کنترلی سازمان نوسازی مدارس | دانلود
  • چک لیست نظارت ساختمان بتنی (سازمان نوسازی مدارس)
  • چک لیست نظارت ساختمان فلزی (سازمان نوسازی مدارس)
  • چک لیست کنترلی تاسیسات برقی (نظام مهندسی تهران)
  • چک لیست کنترلی تاسیسات مکانیکی (نظام مهندسی تهران)
  • چک لیست کنترلی محاسبات سازه (نظام مهندسی تهران)
  • چک لیست های کنترلی معماری (نظام مهندسی تهران)
  • دستور العمل اجرایی گودبرداری ساختمان