چک لیست های کنترلی متره برآورد و نظارت

چک لیست های کنترلی متره برآورد و نظارت به مهندسین این امکان را می‌دهد خطاهای روتین زمان انجام کار را تا حدود زیادی کاهش دهند. در ادامه تعدادی از چک لیست های متداول را قرار داده که منبع آن سایت نظام مهندسی تهران و سازمان نوسازی مدارس است. سعی می‌گردد چک لیست‌های دیگری به این مطلب افزوده شود.

چک لیستهای متره برآورد

چک لیستهای کنترلی ساختمان


ترم افزار متره برآورد نگاه عمران

نرم افزار متره براورد تحت اکسل

 

  • نظیم و ارائه انواع صورت وضعیت در نرم افزار متره برآورد تحت اکسل
  • ارایه برآورد مالی با تفکیک فصول
  • امکان محاسبه حمل و انالیز مصالح
  • تعریف انواع محاسبه تجهیز کارگاه و …. بسیاری امکانات دیگر …. کاتالوگ را مطالعه کنید

 

pdf1