آموزش روش پخش لنگر به زبان ساده

در این مطلب به آموزش روش پخش لنگر  به زبان ساده خواهیم پرداخت. معمولاً از این روش برای تحلیل دستی قاب‌ها و زیر قاب‌ها برای پروژه‌های دانشجویی استفاده می‌شود. روش پخش لنگر اصول ساده‌ای دارد اما حجم محاسبات آن زیاد است و در نگاه اول یادگیری آن مشکل به نظر می‌رسد. در این مقاله تلاش می‌شود روش پخش لنگر به زبان ساده بیان شود تا خواننده سرنخ را پیدا کرده و با اطلاعاتی که از درس تحلیل سازه به خاطر دارد مسئله را حل کند.

رسم قاب

  • در قدم اول لازم است زیر قاب مانند شکل زیر رسم شود.
  • روش توزیع لنگر برای هر شکل قاب یا تیری کاربرد دارد لذا رسم دقیق شکل آن قبل از شروع محاسبات اهمیت فراوانی دارد.
  • در مرحله بعد باید ضرایب توزیع را محاسبه شود. روش اصولی آن است که ضرایب توزیع به نسبت سختی اعضای تیر و ستون تقسیم شود. در اینجا چون مقاطع برای ما نامشخص هستند فرض می‌شود K همگی اعضا باهم برابر است.
  • در شکل زیر فرض بر این است که زیر قاب مربوط به طبقه فوقانی (بام) بوده درنتیجه ضرایب به نسبت تعداد اعضایی که وارد گره شده تقسیم می‌شود. برای مثال در گره وسط 3 عضو وارد شده است زیرا در طبقه فوقانی عضو بالا وجود ندارد و در نتیجه ضریب هر گره 0.33 است.

آموزش روش پخش لنگر

محاسبات پخش لنگر

  • مرحله بعد مربوط به مربوط به محاسبات FEM است که برای هر گره نوشته می‌شود.
  • نوشتن عملیات محاسبات به‌صورت دوره‌ای است یعنی باید برای هر گره محاسبات را انجام داده و دور زده شود تا وارد سیکل دوم محاسبات شده و نمی‌توان هر گره را مستقلاً محاسبه کرد.

محاسبات پخش لنگر

 

این مطلب را از دست ندهید:  فیلم آزمایش جداساز لرزه ای در چند ساختمان

  • عملیات بالا برای گره اول نوشته‌شده است. این سیکل را باید تا گرده آخر ادامه داده و سپس به گره اول برگشته تا خط سوم شروع شود.
  • ضریب توزیع برای پای ستون “A و همچنین ‘A صفر در نظر گرفته‌ شده است.

محاسبه لنگر در قاب ها

  • در مرحله بعدی در سطر سوم است که نصف مقدار آن سر عضو در سطر قبلی است. (اینجا می‌شود سطر دوم)
  • عملیات سطر دوم و سوم  را باید چندین دور تکرار کرد تا جواب لنگرها دقیق‌تر شود. (حداقل سه دور)

آموزش توزیع لنگر