در این قسمت می‌خواهیم به اموزش روش پخش لنگر – قاب و زیر قاب به زبان ساده بپردازیم. معمولاً از این روش برای تحلیل دستی قاب‌ها و زیر قاب‌ها برای پروژه‌های دانشجویی کاربرد فراوانی دارد و احتمالاً دانشجو به دلیل فاصله گرفتن از درس تحلیل سازه 2 روش ان را به خاطر ندارد از طرفی بااینکه روش پخش لنگر اصول ساده‌ای دارد اما حجم محاسبات آن زیاد است و در نگاه اول یادگیری ان به نظر مشکل برسد. ما در اینجا تلاش می‌کنیم این روش را به زبان ساده به روش کلی بیان کنیم تا خواننده سرنخ را پیداکرده و با اطلاعاتی که از درس تحلیل به خاطر دارد مسئله خودش را حل کند.

 

اموزش روش پخش لنگر – قاب و زیر قاب به زبان ساده

  • در قدم اول لازم است گرافیک زیر قاب خود را رسم کنید مانند شکل زیر
  • روش توزیع لنگر برای هر شکل قاب یا تیری کاربرد دارد لذا رسم دقیق گرافیکان قبل از شروع محاسبات اهمیت فراوانی دارد.
  • در مرحله بعد باید ضرایب توزیع را محاسبه کنید. (روش اصولی این است که ضرایب توزیع به نسبت سختی اعضای تیر و ستون تقسیم شود، در اینجا چون مقاطع برای ما نامشخص هستند فرض می‌کنیم K همگی اعضا باهم برابر است) در گرافیک بالا فرض این بوده که زیر قاب مربوط به طبقه فوقانی بوده درنتیجه ضرایب به نسبت تعداد اعضایی که وارد گره شده تقسیم می‌شود. برای مثال در گره وسط 3 عضو داریم درنتیجه ضریب هر گره 0.33 است. (چون در طبقه فوقانی هستیم عضو بالا وجود ندارد)

 

روش پخش لنگر

محاسبات پخش لنگر

  • مرحله بعدی مربوط به FEM است که برای هر گره نوشته می‌شود.
  • نوشتن عملیات محاسبات به‌صورت دوره‌ای است یعنی باید برای هر گره محاسبات را انجام بدهید و دور بزنید تا وارد سیکل دوم بشوید و نمی‌توانید هر گره را مستقلاً انجام بدهید و بعد وارد گره بعدی و بعدی بشوید.

 

پخش لنگر

 

این مطلب را از دست ندهید :فیلم ازمایش جداساز لرزه ای در چند ساختمان

 

  • عملیات بالا برای گره اول نوشته‌شده این سیکل را شما باید تا گرده آخر ادامه دهید و سپس به گره اول برگردید تا خط سوم را شروع کنید.
  • ضریب توزیع برای پای ستون A” و همچنین A’ صفر در نظر گرفته‌شده است.

 

پخش لنگر

  • مرحله بعدی در سطر سوم است که نصف مقدار ان سر عضو در سطر قبلی است (اینجا می‌شود سطر دوم)
  • عملیات سطر دوم و سوم  را باید چندین دور تکرار کنید تا جواب لنگرهای شما دقیق‌تر شود (حداقل سه دور)

پخش لنگر


+ ثابت تابیدگی و ثابت پیچشی برای انواع پروفیل

+ محاسبه لنگر پلاستیک و تار خنثی پلاستیک به همراه مثال